زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين ساعت 15:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۱۹ ساعت 10:02    تعداد بازدید: 52    کد مطلب: 77340

رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی الزامی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است به استناد مقاوله نامه شماره نوزده سازمان بین المللی کار ، درصورت بروز حوادث ناشی از کار، خدمات بیمه ای و درمانی به حادثه دیدگان اتباع خارجی که کشورشان عضو مقاوله نامه مذکور باشد، ارائه نماید.


به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha