زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:27 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۱۶ ساعت 12:44    تعداد بازدید: 1482    کد مطلب: 9089

دکترحمید شیخ
کارشناس امور پاراکلینیکی(تشخیصی درمانی) تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان و نظارت مستقیم معاون ذیربط انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بشرح ذیل است.


شرح وظایف کارشناس امور پاراکلینیکی:


1. ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین کلیه واحدهای تابعه و طرف قرارداد
2.  بررسی میزان هزینه ناشی از خدمات درمانی در بخش پاراکلینیکی و داروخانه در استان و مقایسه آن با میزان خدمات مشابه در بخش درمان مستقیم و ارائه راهکار به منظور کاهش هزینه
3. مطالعه و بررسی به منظور ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن تخلفات در بخش پاراکلینیک و داروخانه  و   برنامه ریزی در خصوص مواد مصرفی پزشکی و دارویی

4. اعمال تمهیدات لازم بمنظور تقویت کیفی فعالیت های مربوطه به طب فیزیکی و توان بخشی از کارافتادگان به منظور اعاده مجدد به کارگیری حسب قانون و مقررات تامین اجتماعی
5. نظارت بر نحوه ارائه خدمات پاراکلینیکی از طریق اعزام کارشناس به مراکز درمانی و بررسی روند ارائه خدمات به بیمه شدگان
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha