زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۲ ساعت 09:03    تعداد بازدید: 1713    کد مطلب: 9090

دکتر شهاب الدین جعفری
رئیس و کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار تحت نظارت کلی مدیریت درمان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است:


شرح وظایف رئیس و کارشناس ارشد امور کمیسیونهای پزشکی و طب کار:


1. مسئولیت حسن اجرای فعالیت های امور کمیسیونهای پزشکی و شوراهای پزشکی و پزشکان معتمد استان
2. مسئولیت حسن اجرای فعالیت های مراکز مستقل و کلینیک های طب کار ، خانه های بهداشت کارگری و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط بیمارستان و راهنمائی و ارائه طریق واحدها و کارشناسان مذکور
3. تایید یا رد موارد استراحت های پزشکی طولانی مدت حسب دستورالعمل های فنی که طرح آن در کمیسیون استانها مجاز نبوده است.
4. تهیه و تدوین گزارش ادواری مدیریتی در خصوص نتایج حاصل از اپیدمیولوژی ناشی از کار و حوادث وبررسی استراحتهای ایام بیماری ، ریشه یابی آن در سطح استان و ارائه آن به واحد ستادی ذیربط

5. انجام فعالیت های نظارتی به منظور حسن اجرای معاینات استخدامی کارگران نوجوان و متقاضیان بیمه موضوع مواد 80 قانون کار و 54 قانون تامین اجتماعی توسط مراکز مستقل و کلینیک های طب کار
6. برنامه ریزی بمنظور تامین حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان
7. پیگیری و کنترل عوامل زیان آور توسط کارفرمایان از طریق بیماران شغلی شناسایی شده به نهادهای قانونی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha