زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:44 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ساعت 14:09    تعداد بازدید: 1309    کد مطلب: 9093

رئیس و کارشناس ارشد حراست استان تحت نظارت کلی مدیرکل حراست انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:


شرح وظایف رئیس و کارشناس ارشد حراست استان:
1. مراقبت و نظارت مستمر در کلیه امور مربوط به حراست استان و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزش های لازم در جهت حسن اجرای خط مشی ها و اهداف تعیین شده
2. نظارت و مراقبت بر حسن اجرای بخشنامه ها ، آئین نامه ها، مقررات و توصیه های حراستی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص وبهبود روش ها
3. برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
4. کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی واحدهای تابعه و تهیه گزارشات لازم و اطمینان از سلامت انجام کار مرتبط با امور سازمان 
5. کنترل و نظارت بر سیستم حراست و نگهداری از اسناد و مدارک محرمانه
6. نظارت و سرپرستی دقیق به منظور جلوگیری از نفوذ عناصر فرصت طلب و اخلالگر در محیط تحت پوشش
7. حراست از اخبار، اطلاعات ، اسناد ، مدارک و کاربرد اشیاء مهم طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه
8. بررسی و پاسخ استعلامات دوایر حفاظتی و امنیتی در سطح استان واظهار نظر در خصوص صلاحیت شاغلین در مشاغل حساس و کلیدی واحدهای تابعه استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha