زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:54 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۸/۲۴ ساعت 15:53    تعداد بازدید: 1103    کد مطلب: 9097

محمدشاکر
رئیس و کارشناس ارشد برنامه و بودجه استان تحت نظارت معاون اداری و مالی و تحت نظارت کلی مدیردرمان استان انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:


 شرح وظایف رئیس و کارشناس ارشد برنامه و بودجه: 

1. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی استان با توجه به محدودیت ها و امکانات استان و ارائه بموقع به واحد ذیریط ستادی در چارچوب بخشنامه برنامه و بودجه با همکاری واحدهای ذیربط
2. ابلاغ بموقع برنامه و بودجه تصویبی به واحدهای تابعه استان و کنترل و مراقبت در اجرای صحیح آن
3. بررسی چگونگی اجرای برنامه و بودجه استان به منظور حصول اطمینان از انجام برنامه ها طبق ضوابط مصوب و تعیین انحرافات و تنظیم گزارش مدیریتی و تحلیلی ماهانه جهت مقام مافوق
4. نظارت بر ثبت و نگهداری اعتبارات و تنظیم صورت مقایسه درآمدهای وصولی و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و تعیین انحراف از بودجه ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در قالب گزارش مدیریتی جهت مقام مافوق
5. ارسال اطلاعات و گزارشات مورد نیاز بمنظور تنظیم بودجه به اداره کل بودجه و تشکیلات و انجام همکاری های لازم در این زمینه
6.  تهیه گزارش عملکرد سالانه استان و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق با همکاری کارشناسان ذیربط

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha