زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 10:59 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۴ ساعت 17:26    تعداد بازدید: 1330    کد مطلب: 9099

سید ابراهیم منتظری
رییس و کارشناس ارشد آموزش تحت نظارت کلی مدیردرمان استان انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:


شرح وظایف رییس وکارشناس ارشد آموزش:
1. انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی در خصوص نیازسنجی آموزشی کارکنان و اولویت بندی آنها در سطح استان و برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی  
2. بررسی کارشناسی در خصوص تهیه و تدوین مواد ، محتوی و تعیین برنامه ها و روش های آموزشی با توجه به       خط مشی های کلی آموزش تعیین شده و ارائه نقطه نظرات به مقام مافوق
3. بررسی در خصوص نحوه تعیین و تشخیص صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی اساتید و مربیان دوره های آموزشی و ارائه طریق و راهنمائی لازم در این زمینه
4. همکاری با اداره کل آموزش جهت انجام مطالعات در خصوص نحوه تهیه و تدوین سوالات آزمونها و امتحانات            دوره های آموزشی و نحوه اجرای آنها
5. هماهنگی با بودجه ، امورمالی، اداری در زمینه تهیه و تامین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
6. بررسی نتایج ارزشیابی کارکنان پس از انجام آموزش و انعکاس موضوع به مقام مافوق به منظور نیاز سنجی آموزشی کارکنان
7. مسئولیت نظارت بر عملکرد مجریان ، اساتید و سایر عوامل برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و تنظیم گزارش کارکرد و پرداخت حق الزحمه اساتید

 

سید ابراهیم منتظری


مدرک تحصیلی:  لیسانس پرستاری /کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستمها و بهره وری
سوابق شغلی : 19 سال


پستهای قبلی:
کارشناس صورتحساب سرپایی
ناظر بیمارستانی
مسئول واحد سرپایی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
سرپرست واحد پشتیبانی دی کلینیک دکتر غرضی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha