زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 11:36 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۸/۲۴ ساعت 15:57    تعداد بازدید: 1801    کد مطلب: 9107

محمد عامل ساعدی
کارشناس مشاوره،توزیع بیمار


شرح وظایف:

راهنمایی صحیح واصولی بیمه شدگان در جهت شناخت از بیماری ایشان وارائه طریق به بیمار
2-ارائه فرم صورتجلسه پزشکی به بیمار جهت تکمیل توسط متخصص مربوطه
3-دریافت فرم مربوطه از بیمار و رویت و تطبیق مدارک پزشکی و شناسائی بیمار
4-در یافت استحقاق درمان از سامانه معاونت درمان سازمان به جهت تائید بیمه شده متقاضی درمان
5-تشکیل شورای پزشکی جهت تائید بیماری ومعرفی بیمار
6-تکمیل مدارک بیمار و تشکیل پرونده الکترونیکی جهت ارسال به ستاد توزیع و اخذ نوبت
7-دریافت نوبت و ارجاع و اطلاع رسانی به بیمارجهت مراجعه به مرکز پزشکی معرفی شده
8-ارائه آمار مربوطه از نظر تعداد اعزام به مقام مافوق طبق ضوابط اداری
9-تعامل وهم اندیشی وهماهنگی با واحدهای درمانی استانی جهت کمک در تسریع امور اعزام بیماران واخذ تصمیم مناسب برای راهنمایی وارجاع بیمه شدگان
10-هماهنگی با پزشکان متخصص جهت شرکت در شورای پزشکی جهت تائید بیماری متقاضی اعزام به تهران

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha